Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Datert: 09.03.1995
Fremsatt av: Ane Sofie Tømmerås (A)
Besvart: 15.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Det har vært ein urovekkjande auke i voldskriminalitet i Oslo og andre norske storbyar.

Kva kan justisministeren gjera for å motverka denne tendensen?" Tatt opp av Ane Sofie Tømmerås


Les hele debatten