Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Den tiltakende voldstendensen i Oslo sentrum er svært bekymringsfull. Tiltak vil måtte iverksettes for å bekjempe dette. Det trengs mer patruljerende politi, men andre tiltak må også vurderes.

Hvordan stiller statsråden seg til et prosjekt der stat og kommune i fellesskap bruker sivilarbeidere i voldsforebyggende arbeid?"


Les hele debatten