Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): "Av NRK Dagsrevyen 8. mars 1995 framgår det at ei kvinne i utdannings- permisjon ikkje kjem inn under reglane for svangerskapspermisjon.

Kva vil statsråden gjera for betre å ivareta denne gruppa?"


Les hele debatten