Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 09.05.1997
Besvart: 14.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I forbindelse med ny hovedflyplass er det et sterkt ønske fra passasjerene å kunne ha innbooking på Oslo S, og helst også på toget og på andre stasjoner. Systemet kjenner vi fra internasjonale hoteller. Det burde derfor være uproblematisk fra et sikkerhetssynspunkt, men ville spare tid for passasjerene, og utvilsomt bidra til å gjøre toget attraktivt. Planene for en slik praktisk og passasjervennlig løsning synes allikevel å stå i stampe.

Vil statsråden sørge for at dette er på plass i forbindelse med åpningen?


Les hele debatten