Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til barne- og familieministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Vi har avsluttet FNs internasjonale familieår. Barne- og familie- ministeren signaliserte i forkant av Familieåret at kunnskapsformidling, informasjon og debatt ville stå sentralt i markeringen av året.

Har dette arbeidet blitt fulgt opp, og hvordan vil det eventuelt bli videreført fra departementets side?"


Les hele debatten