Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Norske fabrikktrålere som kjøpte fiskekvoter fra Russland i 1994, har fått en ekstrabonus til en verdi av 30 mill. kroner, ved at Fiskerideparte- mentet har gitt tillatelse til å bruke russiske omregningsfaktorer for filetutbytte. Dette betyr ut fra norske regler et overfiske på 4-5 000 tonn torsk og hyse.

Hvorfor har statsråden godkjent en ordning som innebærer overfiske, og vil ordninga bli stoppet?"


Les hele debatten