Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til sosialministeren

Datert: 02.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Mange kristne institusjoner for rusmiddelmisbrukere bruker daglig andakt som en del av sitt behandlingsopplegg. Oslo kommune legger Sosial- departementets tolkning av forskriften til grunn når de avviser støtte til P22 på grunn av dette.

Er sosialministeren enig i denne tolkning av forskriften?"


Les hele debatten