Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til utenriksministeren

Datert: 16.03.1995
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 22.03.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Trålere fra EU-land driver rovfiske utenfor canadisk 200-mils sone. Flere fiskebestander har kollapset, men EU-fisket fortsetter slik at store mengder undermåls fisk blir tatt. Situasjonen utenfor canadisk 200-mils sone er svært lik konflikten i "Smutthullet", utenfor norsk 200-mils sone.

Hvorfor støtter ikke norske myndigheter aktivt opp om Canadas aksjoner når Norge har tilsvarende interesser i å bevare ressursene som vandrer inn og ut av 200-mils sonene?"


Les hele debatten