Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 13.03.1995
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 22.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Patentstyret har nylig innvilget patent på tre typer naturlig forekommende bakterier. Regjeringen og Stortinget har tidligere uttalt at det ikke bør være adgang til å innvilge patent på naturlig forekommende materiale. Dette har miljøvernministeren senere slått fast i Stortinget.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å sikre at Patentstyret handler i tråd med Stortingets forutsetninger?"


Les hele debatten