Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til samferdselsministeren

Datert: 16.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Postverket sprer en brosjyre fra Folkebevegelsen mot innvandring. Postbud som nekter å dele ut brosjyren kan få rullebladsnotering for ordre- nekt. Brosjyren er uadressert post som Postverket distribuerer i konkurranse med private firmaer, og kommer ikke inn under den typen post Postverket ifølge lov har monopol på.

Skal det statseide Postverket på rein kommersiell basis spre materiell der legal innvandring blir likestilt med militær okkupasjon?"


Les hele debatten