Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 17.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "En rekke store norske selskaper hadde rekordoverskudd i 1994 og vil utbetale store aksjeutbytter til eierne. Regjeringa har i salderingsproposi- sjonen lagt til grunn en årslønnsvekst på 2% fra 1994 til 1995.

Mener finansministeren at det er rimelig og realistisk med et moderat lønnsoppgjør når selskapene og eierne ikke viser noen moderasjon?"


Les hele debatten