Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til justisministeren

Datert: 17.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Selv om Arendal politidistrikt prioriterer forsterkninger til sitt ordenspoliti, ble nye stillinger gitt innen Utrykningspolitiet.

Vil justisministeren vurdere å imøtekomme politidistriktets ønske ved å omgjøre stillingene til ordenspoliti, slik at distriktets bekjempelse av vold og kriminalitet kan trappes opp?"


Les hele debatten