Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til administrasjonsministeren

Datert: 13.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Riksrevisjonen har ifølge media avdekket et enormt forbruk av overtid i staten, og viser i sin rapport til lovbrudd, regelbrudd og manglende oversikt. Omregnet i årsverk betyr overtidsbruken mellom 2 000 og 3 000 arbeidsplasser.

Hvordan kan statsråden forsvare et så høyt overtidsbruk med den høye arbeidsledigheten som er i landet?"


Les hele debatten