Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 17.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Er det riktig som meddelt i Arbeiderbladet 13. mars 1995 at sosial- ministeren i forkant av fremleggelse av velferdsmeldingen, har lagt opp til bevisste lekkasjer fra meldingen til utvalgte enkeltpersoner og media?"


Les hele debatten