Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 24.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Stortinget gjorde i 1994 i samband med Innst. S. nr. 141 for 1993-94 vedtak om at Lista flystasjon skal nedleggjast 1. juli 1996.

Kva er då årsaka til at det i praksis er innført generelt forbod mot landing for militær flytrafikk (jf. oppslag i Farsund Avis 22. mars 1995)?"


Les hele debatten