Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til nærings- og energiministeren

Datert: 28.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): "Dagens skatte- og avskrivningsregler for oljeselskapene knyttet til eie eller leie av flytende plattformer m.v. gir oljeselskapene kunstige stimulanser til eierskap og diskriminerer norske rederier.

Når vil nærings- og energiministeren følge opp NORSOK-innstillingen og foreslå konkrete endringer for å rette opp denne skjevheten?"


Les hele debatten