Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til miljøvernministeren

Datert: 21.04.1995
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 26.04.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Reindriftsnæringa, slik den drives i Finnmark i dag, fører til en forørkning av Finnmarksvidda. Store beiteflokker, utstrakt motorisert ferdsel og reingjerder er årsak til en miljøbelastning mange mener snart utgjør en like stor miljøtrussel som forurensningene fra Kola.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til å iverksette lovarbeid og tiltak som tar sikte på å forhindre at Finnmarksvidda omdannes til ørken?"


Les hele debatten