Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.03.1995
Besvart: 26.04.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Enkelte unge som er særdeles lite motivert for skolegang, har i strid med Stortingets vilje, blitt nektet godkjenning av lærekontrakt. Dette har blant annet skjedd for en ung gutt fra Akershus som har fått læreplass i en Oslo-bedrift. Avslaget er et resultat av signaler fra Statens utdannings- direktør for Oslo og Akershus.

Vil statsråden gi beskjed om at slike kontrakter unntaksvis kan godkjennes også før statsrådens bebudede lovendring er ferdigbehandlet?"


Les hele debatten