Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Barn og ungdom med skrive- og lesevansker er spesielt utsatt for mobbing i skolen. Det kan synes som om lærerstanden i for liten grad er opptatt av dette problemet.

Hva har statsråden gjort eller hva vil statsråden gjøre i forhold til skolen og lærerstanden for å redusere eller eliminere mobbing av dysletikere?"


Les hele debatten