Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 10.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): "Nok en gang reagerer næringslivet i Midt-Norge og Nord-Norge på at de ikke gis anledning til å konkurrere om oppdrag til oljevirksomheten. Spesielt framholdes statens eget selskap Statoil og Norsk Hydro som spesielt vanskelige.

På hvilken måte følger departementet opp Stortingets klare ønsker om at lokalt næringsliv skal gis anledning til å delta i konkurransen om oppdrag på dette området?"


Les hele debatten