Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 27.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I Esbjerg har privatisering av bussdrifta ført til langvarig streik mot lønnsnedslag. Streiken har fått massiv støtte, blant annet gjennom landsomfattende sympatistreiker i Danmark, men også fra norske fagforeninger som frykter privatisering.

Mener statsråden at disse erfaringene bør få konsekvenser for planene om privatisering av offentlig virksomhet her i landet?"


Les hele debatten