Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Medfører det riktighet at departementet truer med å inndra statsstøtte til Adventkirkens skole i Bergen fordi skolen ved dugnadsinnsats fra ansatte og foreldre har redusert driftsutgiftene for å kunne foreta nødvendig oppussing av skolebygget?"


Les hele debatten