Spørretimespørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Innslag i Dagsrevyen 25. og 26. mars 1995 viser at i en kommune i Finnmark kan 6-åringer bli sendt på internat for å få sitt opplæringstilbud.

Mener statsråden at dette er en akseptabel måte å gi tilbud til 6-åringer på?"


Les hele debatten