Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til finansministeren

Datert: 25.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "I forbindelse med de respektive nordiske lands medlemskapsfor- handlinger ble det forhandlet frem felles, restriktive reisegodsbestemmelser for Sverige, Finland og Norge i forhold til EU-bestemmelsene. Nå har det oppstått ulike bestemmelser for eksempel for turister ved grensepassering fra Sverige til Norge og motsatt.

Kan statsråden sørge for mest mulig like nordiske regler slik at unødige problemer og misforståelser unngås i vår nordiske del av EØS/EU-området?"


Les hele debatten