Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til landbruksministeren

Datert: 05.05.1995
Fremsatt av: Modulf Aukan (KrF)
Besvart: 10.05.1995 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Ankefristen i konsesjonssaker er absolutt. Det har forekome at ved feilsending mellom statlege organ har fristen blitt overtrått. (Jf. konse- sjonssak nr. 156094 0003841 Møre og Romsdal).

Kva vil statsråden gjere for at klagaren i slike høve kan få prøvd saka?" Tatt opp av Modulf Auken


Les hele debatten