Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 04.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Er det tilfelle at personer på attføring får mindre i utbetaling etter at ansvaret for denne gruppen ble flyttet fra trygdeetaten til arbeidsmarkedsetaten?"


Les hele debatten