Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.05.1995
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 24.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Arbeidsdirektoratets forskrifter for KAJA-tiltak slår fast at det skal betales tarifflønn for utført arbeid. Opplæringsdelen, 15% av den tida KAJA- tiltaket varer, gis det ikke lønn for. Flere kommuner har ikke gitt opplæring, men likevel trukket KAJA-deltakere 15% i lønn. Hittil har de også nektet tid- ligere KAJA-deltakere uten opplæring, etterbetaling av lønn for utført arbeid.

Vil statsråden sørge for at KAJA-deltakere som er trukket i lønn for kurs som ikke er holdt, får etterbetalt det de har til gode?"


Les hele debatten