Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 11.05.1995
Fremsatt av: Terje Sandkjær (Sp)
Besvart: 24.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Ivrige forkjemparar for turisttrafikk med dei gamle Tinnsjøferjene og Tinnosbanen har i lenge tid venta på eit klarsignal frå Miljøverndeparte- mentet om at dei kan få driftsstøtte.

Kan vi håpe at statsråden kjem med eit positivt svar nå snart, slik at dei kjem i gang alt nå i sommar?" (Tatt opp av representanten Terje Sandkjær)


Les hele debatten