Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 05.05.1995
Besvart: 24.05.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): "Staten ved Nærings- og energidepartementet er største eier i Norsk Vekst A/S.

Har statsråden synspunkter på hvordan de ledige arealene, bygninger, dokk, beddinger som Norsk Vekst A/S eier på Kaldnes i Tønsberg, kan utnyttes til industrivirksomhet?"


Les hele debatten