Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 15.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Jeg viser til behandlingen av Innst. S. nr. 77 for 1991-92, hvor Stortinget avslo billighetserstatning til en gruppe samer som tapte skole- gang under krigen, dette med bakgrunn i regelverket i slike saker. Stortinget ba Regjeringen utrede saken og komme med framlegg til løsninger.

Hvorfor har ikke Regjeringen lagt saka fram for Stortinget i tråd med Stortingets henstilling?"


Les hele debatten