Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Søknader om å bruka utdanningsvikariat for å ta yrkesteori og få naud- synleg praksis til å ta fagbrev etter § 20 i lov om fagopplæring, er avslått.

Kva er statsråden si grunngjeving for dette?"


Les hele debatten