Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "I konfliktsituasjonen rovdyr/beitende bufe er det blant annet behov for forebyggende tiltak mot rovdyrskader, samt økt kunnskap om tapsårsaker. Dette gjelder for eksempel gaupe i Aust-Agder. Det trengs her midler både til økt oppfølging og ekstraordinært tilsyn i beiteperioden. Dette vil i seg sjøl virke konfliktdempende, og det vil høyne nivået i rovdyrforvaltningen.

Ser statsråden behov for å bruke mer ressurser på dette feltet?"


Les hele debatten