Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): "De estetiske fagene forming, musikk og drama er redusert i omfang og vekttall i den nye Rammeplan for førskolelærerutdanning. Dette vil svekke førskolelærernes kunnskaper og ferdigheter knyttet til de estetiske fags plass i barns utvikling og læring gjennom lek og skapende aktiviteter.

Hva er begrunnelsen for å redusere bare de estetiske fag i den nye rammeplanen?"


Les hele debatten