Spørretimespørsmål fra Håkon Steinar Giil (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Håkon Steinar Giil (Sp)

Spørsmål

Håkon Steinar Giil (Sp): "Frå fleire nynorskkommunar har det kome protestar mot at læretilfang i norsk for framandspråklege berre finst på bokmål. Dette skapar vanskar for integreringa av flyktningar i lokalmiljøa.

Vil statsråden gjere noko for at det vert utvikla undervisnings- materiell for framandspråklege på nynorsk?"


Les hele debatten