Spørretimespørsmål fra Håkon Steinar Giil (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Håkon Steinar Giil (Sp)

Spørsmål

Håkon Steinar Giil (Sp): "Gjennom mange år har mange nynorske lærebøker mangla ved skulestart. I 1994 gav Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet heile 34 dispensasjonar frå regelverket.

Kva tiltak vil statsråden setje i verk for å sikre at forlaga produserer lærebøker i begge målformer, og at dei ligg føre samstundes og til skulestart?"


Les hele debatten