Spørretimespørsmål fra Ottar Kaldhol (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ottar Kaldhol (A)

Spørsmål

Ottar Kaldhol (A): "Høgskulen i Ålesund har i fleire år søkt om midlar til ein visuell navigasjonssimulator. Dei andre høgskulane som gir tilbod om maritim høgskuleutdanning har slikt utstyr. Departementet har tidlegare samtykka i at Høgskulen i Ålesund har behov for ein visuell navigasjonssimulator, men har utsett avgjerda.

Kva er grunnen til dette, og kva vil statsråden gjere for ei snarleg løysing av saka?"


Les hele debatten