Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 11.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Dei første rockemillionane legg på seg. Gjennom kritiske reportasjar i Klassekampen går det fram at rockarane i og nær regjeringspartiet legg opp til ein "infrastruktur" for rock landet rundt som skal utløysa 300 mill. kroner i statstilskott.

Korleis vurderer statsråden dette?"


Les hele debatten