Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Stortinget vedtok i juni 1994 en rekke lovendringer for å bedre kriminalitetsofres stilling, blant annet ble det vedtatt at voldsoffer skulle kunne få bistandsadvokat.

Hvorfor er ikke denne lovendring trådt i kraft, og når vil ikraft- tredelse skje?"


Les hele debatten