Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til administrasjonsministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart på vegne av: Administrasjonsministeren
Besvart: 31.05.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): "Jeg er kjent med at Statsbygg i anbudsmaterialet vedrørende Helgeland politikammer skriver at "prosjekteringsmøtene forutsettes avholdt i Oslo."

Finner statsråden det rimelig at Statsbygg legger opp til prosedyrer som gjør det vanskelig for lokale planleggere å konkurrere kostnadsmessig?"


Les hele debatten