Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 23.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Nærings- og energiministeren hevder at mesteparten av Norges økte CO2-utslipp i årene framover skyldes økt gassproduksjon og at eksport av gass fører til store reduksjoner i andre lands utslipp. En forskningsrapport fra Erik Lindeberg på oppdrag fra Natur og Ungdom påviser at det ikke er økt gassproduksjon, men økt oljeproduksjon som vil øke CO2-utslippene.

Hvordan vil dette påvirke Regjeringens bruk av virkemidler for å få ned CO2-utslippene?"


Les hele debatten