Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 05.10.1995
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 11.10.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Statens næringsmiddeltilsyn fann salmonellabakteriar ved ei såkalla unødvendig rutineprøve av eit parti importert storfekjøtt frå Danmark.

Vurderer statsråden, som ein følgje av dette, at også kjøtvarer som er importert frå Norden bør kontrollerast før det vert sendt ut til forbrukarane?"


Les hele debatten