Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.10.1995
Besvart: 11.10.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Den største utfordringen for å oppfylle intensjonen i Reform 94 blir å skaffe tilstrekkelig antall læreplasser i relevante fag.

Vil statsråden vurdere muligheten for kryssløp slik at en ungdom som ønsker det kan gå over fra VKI med for mange søkere, til læreplassene til øbeslektet fag der det er ledige plasser?"


Les hele debatten