Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.10.1995
Besvart: 11.10.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Statens utdanningsdirektørers tilstandsrapporter om situasjonen i skole-Norge, avdekker at ulikhetene mellom kommunene er store og økende. Flere av direktørene kaller denne utviklingen urovekkende.

Deler statsråden denne bekymringen, og vil stasråden ta initiativ til å sette ned et utvalg for systematisk å kartlegge ulikhetene, og foreslå tiltak for å motvirke denne utviklingen?"


Les hele debatten