Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til finansministeren

Datert: 06.10.1995
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 11.10.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Fjerde oktober 1995 økte tollsatsene på kosttilskudd og naturmidler fra tredjeland fra 30% til 95,5%, fordi disse produktene synes feilaktig tolltariffert. Dette fører til dramatiske problemer økonomisk og drifts- messig for flere bedrifter.

Kan statsråden bidra til at tollsatsen på 30% opprettholdes i hvert fall inntil varedefinering og tolltariffering er mer korrekt avklart og fastsatt?"


Les hele debatten