Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 03.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Tap av bufe i kjerneområda for jerv og bjørn er for stort.

Meiner statsråden at rovviltforvaltninga i desse områda er i tråd med dei signala Stortinget har gjeve?"


Les hele debatten