Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 09.05.1997
Besvart: 21.05.1997 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): Jeg viser til ombudsmannens uttalelse i klagesak (sak 96-0873 og 96-1242), den såkalte bomtrålsaken.

Mener statsråden fortsatt det er riktig at disse dokumentene skal unndras offentlighet?


Les hele debatten