Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 04.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "I Innst. S. nr. 124 for 1992-93 uttaler kommunal- og miljøvernkomiteen seg blant annet om forvaltingsmodeller for nasjonalparker mv. Komiteen understreker verdien av lokal medvirkning i forvaltingen. Komiteen finner det naturlig at departementet - senest våren 1995 - kommer tilbake til Stortinget med endelige forslag til folkevalgt medvirkning og medbestemmelse på bakgrunn av Stortingets behandling.

Vil statsråden sørge for at komiteens ytring snart blir oppfylt?"


Les hele debatten