Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 13.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "For å begrense bruken av ozonreduserende stoffer, ba flertallet i energi- og miljøkomiteen i juni 1994 Miljøverndepartementet - i samarbeid med bransjen - vurdere å innføre omsetningskontroll av KFK (klorfluor- karboner).

Hvordan har Miljøverndepartementet prioritert å få innført en slik kontroll?"


Les hele debatten