Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 16.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Et bioenergianlegg på Gardermoen vil kunne bety et gjennombrudd for alternativ miljøvennlig energi. Imidlertid er anlegget avhengig av at Oslo Hovedflyplass AS (OHAS) nå knytter seg til dette fjernvarmeanlegget i henhold til tidligere avtaler.

Vil statsråden bidra til at bioenergianlegget på Gardermoen - som er av stor miljømessig betydning - vil bli realisert?"


Les hele debatten