Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 20.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Det har vært flere tilfeller hvor militære fartøyer har deltatt i tollaksjoner mot sivile russiske fiskefartøy. Fiskeindustrien i Finnmark er avhengig av russisk fisk, og Barentssamarbeidet ønsker å styrke handels- samarbeidet.

Ser fiskeriministeren at slike kontroller kan skape uheldige oppfat- ninger om fiskerinæringen, at de er til skade for det norsk-russiske fiskerisamarbeidet, og er Forsvarets deltakelse virkelig nødvendig?"


Les hele debatten